Team

Wie zijn wij

Ons team van 10 dierenartsen en 7 assistenten wil er samen met u voor zorgen dat uw gezelschapsdier een zo lang en gezond mogelijk leven krijgt.

Wij hechten veel belang aan preventie. Bij het jaarlijks onderzoek krijgen we de kans aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen en geven we u advies over voeding, beweging, hygiëne en mondverzorging.

Naast de behandeling van dagelijkse problemen (eerste lijn) streeft onze kliniek naar een hoge kwaliteit in diagnostiek en behandeling van ernstige gezondheidsproblemen (tweede lijn). Het oplossen van gecompliceerde gevallen is mogelijk dankzij de verschillende interesses van onze dierenartsen, onze uitgebreide diagnostische apparatuur en onze ruime infrastructuur. Ons doel is uw dier te helpen op een manier waar u zich in kan vinden.

Omdat herstel niet alleen afhangt van geneeskundige vaardigheden en technieken, maar ook van liefdevolle verzorging, behandelen wij uw dier alsof hij/zij het onze zou zijn.

Dierenkliniek Sint-Jan steunt "Dierenartsen Zonder Grenzen".

Frederic Cuijnen

Frederic Cuijnen

Ik studeerde af in 2002 aan de Universiteit van Gent met grote onderscheiding. Nadat ik een jaar ervaring opdeed in grote groepspraktijken, werk ik sinds 2003 in Dierenkliniek Sint-Jan. Naast de algemene eerstelijns diergeneeskunde ben ik geïnteresseerd in alle facetten van de (tweedelijns) diergeneeskunde.

Ik heb daarenboven een bijzondere interesse in de orthopedie en chirurgie, meer specifiek orthopedische chirurgie.

Chris Lebrun

Chris Lebrun

Na het behalen van mijn diploma in Gent in 1983 werd ik opgeroepen voor de legerdienst.

In 1984 kon ik starten, eerst met een eenmanspraktijk in Ekeren. Samen met 2 andere collega’s begon ik in 1987 met de eerste kleine kliniek in Brasschaat. We waren in die tijd nog pioniers. Van in het begin ben ik verantwoordelijk geweest voor de beeldvorming, intussen heb ik er bijna 30 jaar ervaring mee opgebouwd. De gevorderde tandheelkunde van hond en kat wordt in de kliniek ook altijd naar mij doorverwezen.

Om up-to-date te blijven in die vakgebieden bezoek ik elk jaar een paar buitenlandse congressen.

Nancy Louagie

Nancy Louagie

Ik ben afgestudeerd in 1991. Na een jaar ervaring opdoen in een paar andere praktijken, ben ik in 1993 mee begonnen in Dierenkliniek Sint-Jan in Brasschaat. Ik heb hier altijd veel chirurgie gedaan. Voor orthopedische chirurgie heb ik 20 jaar geleden verschillende extra opleidingen gevolgd, en met die basis heb ik veel ervaring kunnen opbouwen.

Ik heb ook veel belangstelling voor oftalmologie. Mijn 3-jarige opleiding Oftalmologie aan de Universiteit van Utrecht heb ik afgerond in 2014.

Ann De Blick

Ann De Blick

In 1983 behaalde ik mijn diploma aan de Universiteit van Gent, waarna ik een solopraktijk begon in Merksem. Ik werd in 1989 gevraagd het team van Dierenkliniek Sint-Jan in Antwerpen te versterken als eerstelijns dierenarts en ben enthousiast mee doorgegroeid naar de nieuwe vestigingen in 1993.

In 1990 heb ik het examen van een opleiding Klinische Neurologie van Kat en Hond afgelegd. Neurologie is nog steeds mijn stokpaardje, daarin volg ik de meeste bijscholing. Ik zorg ook voor de eerste opvang van honden die een gedragsprobleem vertonen.

Noor Van Elst

Nora Van Elst

In 2010 studeerde ik af aan de Universiteit van Gent. Meteen na mijn studies startte ik met een rotating internship in een dierenkliniek in het Antwerpse. Hier kon ik me gedurende een jaar intensief toeleggen op spoedeisende hulp en me verder verdiepen in eerste, tweede en derdelijns diergeneeskunde.

Na een korte vervanging kon ik in 2011 aan de slag bij Dierenkliniek Sint Jan. Ik heb een uitgesproken interesse in inwendige geneeskunde, waarin ik dan ook veel ervaring heb opgedaan. Mijn vaardigheden in microscopische onderzoeken komen in dit interessegebied heel goed van pas. Ik ben me ook gaan verdiepen in beeldvorming als aanvullend onderzoek bij inwendige ziekten. Hospitalisatiepatiënten de best mogelijk zorg bieden is één van mijn passies.

Ann Waets_2019

Ann Waets

In 2015 studeerde ik af als dierenarts gezelschapsdieren aan de Universiteit van Gent. Na een heerlijke reis naar Centraal-Amerika begon ik in 2016 halftijds te werken in Dierenkliniek Sint-Jan in Brasschaat en later dat jaar combineerde ik dit werk met een halftijdse job in Kieldrecht. Begin 2018 besloot ik om als vrijwilliger naar Malawi te trekken. Hier hebben we, met hulp van een supergemotiveerd team in Mzuzu en financiële steun vanuit het thuisfront, 2500 honden tegen Rabiës kunnen vaccineren. Na een halfjaar verder ervaring op te doen in dierenkliniek VvD, ben ik sinds 1 mei 2019 voltijds aan de slag bij Dierenkliniek Sint-Jan.

Werken in kliniekverband is erg aangenaam en leerrijk. Het fijne team zorgt voor een leuke werksfeer. Ik doe eerstelijns algemene diergeneeskunde, en weke delen chirurgie, en natuurlijk kan ik hier heel goed mijn bijzondere interesse in dermatologie verder ontwikkelen. Ik volg extra opleidingen en congressen en doe in de praktijk snel ervaring op.

Jenske Rodenburg

Jenske Rodenburg

Ik studeerde in 2012 met onderscheiding af aan de Universiteit van Gent en begon er meteen als assistent met het begeleiden van de practica Anatomie, en later Pathologie.

Sinds 2013 ben ik ook aan de slag bij Dierenkliniek Sint-Jan, waar ik met heel veel plezier en voldoening de algemene eerstelijns diergeneeskunde doe.

Xantha Dillen

Afgestudeerd aan de Universiteit van Gent in 2019 met grote onderscheiding, ben ik bij Dierenkliniek Sint-Jan meteen aan een internship van 6 maanden begonnen: spoedeisende hulp, hospitalisatie en eerste en tweedelijns diergeneeskunde. Sinds januari 2020 werk ik voltijds bij Sint-Jan. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in interne geneeskunde, medische beeldvorming en chirurgie.

Dieter Masschelein

Dieter Masschelein

Ik ben in Gent afgestudeerd in 2012. Tijdens mijn studies liep ik al mee met dierenartsen, en deed ik stages om ervaring op te doen. In 2013 nam ik, na een intensieve stage bij Dierenkliniek Sint-Jan, een praktijk over in Boom. De samenwerking met het team van Sint-Jan verloopt zo vlot, en de cliënten accepteren me zo goed, dat ik hier nog steeds dinsdagavond een raadpleging doe. Regelmatig vervang ik een collega en neem ik een weekendwacht voor mijn rekening.

Anne Peeters

Anne Peeters

Anne Peeters is onze senior receptioniste. Van in 1993 het anker van de balie, kent ze het reilen en zeilen van de kliniek door en door, en is ze de spil van de administratie.

Annemie Voets

Annemie Voets

Annemie Voets werkt bij ons sinds 1999. Ze behaalde haar diploma Dierenartsassistentie bij de LOI Hogeschool in Nederland. Ze blinkt uit als operatieassistente, maar kan overal inspringen waar het nodig is, door haar jarenlange ervaring bij Dierenkliniek Sint Jan.

Foto Kimberly 2019

Kimberly Weyns

Kimberly Weyns behaalde haar bachelor Agro- en Biotechnologie in de richting Dierenzorg aan de KAHO St.-Lieven in St.-Niklaas. Ze begon in de zomer van 2015 bij Dierenkliniek St.-Jan als receptioniste en dierenartsassistente.

Karen De Vos

Karen De Vos

Karen De Vos is sinds 2015 receptioniste bij Dierenkliniek St.-Jan. Ze haalde een diploma Hondentrimmer bij Syntra en heeft een mobiel salon.

FOTO KELLY VOOR WEBSITE

Kelly Van Eeckhout

Kelly bemant al een paar jaar de balie in de praktijk in Antwerpen. Voor iedereen heeft ze een vriendelijk woord! Ook in de kliniek in Brasschaat zult u haar af en toe aan de receptie vinden.

Maya Sels_2019

Maya Sels

Maya Sels behaalde in 2018 een bachelorsdiploma Agro- en Biotechnologie aan de Thomas More Hogeschool in Geel, in de afstudeerrichting Dierenzorg. In het laatste jaar van haar opleiding liep ze stage in dierenkliniek Sint-Jan, waar ze ervaring opdeed als assistent in het operatiekwartier en bij de beeldvorming. Na haar opleiding trok ze naar het buitenland als vrijwilliger, van het zeehondenrehabilitatiecentrum in Nederland, via een opvangcentrum in Hongarije tot een asiel in Spanje. Daar assisteerde ze bij het steriliseren en castreren van honden en katten. Sinds mei 2019 maakt Maya deel uit van ons assistententeam en is ze ook terug te vinden aan de balie.

Stephanie Verstreepen_2020

Stephanie Verstreepen

Stephanie Verstreepen behaalde in 2019 haar bachelor Agro- en Biotechnologie in de richting Dierenzorg aan de Thomas More Hogeschool in Geel.
In het laatste jaar van haar opleiding liep ze stage in dierenartsencentrum Trigenio. Daar werkte ze niet alleen met kleine huisdieren maar ook met allerlei vogelsoorten.
Ze is beginnen werken bij Dierenkliniek Sint-Jan als dierenartsassistente in de zomer van 2019.
Ze heeft ook een diploma van hondentrimmer op zak dat ze behaalde aan het Sint-Jozefinstituut in Geel.