Wie zijn wij

Ons team van 10 dierenartsen en 7 assistenten wil er samen met u voor zorgen dat uw gezelschapsdier een zo lang en gezond mogelijk leven krijgt.

Wij hechten veel belang aan preventie. Bij het jaarlijks onderzoek krijgen we de kans aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen en geven we u advies over voeding, beweging, hygiëne en mondverzorging.

Naast de behandeling van dagelijkse problemen (eerste lijn) streeft onze kliniek naar een hoge kwaliteit in diagnostiek en behandeling van ernstige gezondheidsproblemen (tweede lijn). Het oplossen van gecompliceerde gevallen is mogelijk dankzij de verschillende interesses van onze dierenartsen, onze uitgebreide diagnostische apparatuur en onze ruime infrastructuur. Ons doel is uw dier te helpen op een manier waar u zich in kan vinden.

Omdat herstel niet alleen afhangt van geneeskundige vaardigheden en technieken, maar ook van liefdevolle verzorging, behandelen wij uw dier alsof hij/zij het onze zou zijn. 

Dierenkliniek St.-Jan steunt "Dierenartsen Zonder Grenzen".Content photo

Chris Lebrun

Na het behalen van mijn diploma in Gent in 1983 werd ik opgeroepen voor de legerdienst. 

In 1984 kon ik starten, eerst met een eenmanspraktijk in Ekeren. Samen met 2 andere collega’s begon ik in 1987 met de eerste kleine kliniek in Brasschaat. We waren in die tijd nog pioniers. Van in het begin ben ik verantwoordelijk geweest voor de beeldvorming, intussen heb ik er bijna 30 jaar ervaring mee opgebouwd. De gevorderde tandheelkunde van hond en kat wordt in de kliniek ook altijd naar mij doorverwezen. 

Om up-to-date te blijven in die vakgebieden bezoek ik elk jaar een paar buitenlandse congressen. Bruno Heirman

Ik ben afgestudeerd in Gent in 1982, en direct begonnen in Hoevenen met een solopraktijk. 

In 1985 stond ik mee aan de wieg van Dierenkliniek Sint-Jan in Antwerpen, en in 1987 begonnen we met een tweede ploeg een vestiging in de Boskapellei te Brasschaat, de voorloper van de huidige Dierenkliniek Sint-Jan aan de Kapelsesteenweg. 

Ik heb de algemene diergeneeskunde altijd belangrijk gevonden, en deze op een zo hoog mogelijk niveau getild, met extra belangstelling voor huidproblemen en inwendige geneeskunde.Ann De Blick

In 1983 behaalde ik mijn diploma aan de Universiteit van Gent, waarna ik een solopraktijk begon in Merksem. Ik werd in 1989 gevraagd het team van Dierenkliniek Sint-Jan in Antwerpen te versterken als eerstelijns dierenarts en ben enthousiast mee doorgegroeid naar de nieuwe vestigingen in 1993. 

In 1990 heb ik het examen van een opleiding Klinische Neurologie van Kat en Hond afgelegd. Neurologie is nog steeds mijn stokpaardje, daarin volg ik de meeste bijscholing. Ik zorg ook voor de eerste opvang van honden die een gedragsprobleem vertonen. Katrien Bleyen

Ik ben in 2001 bij Sint-Jan begonnen onmiddellijk nadat ik met onderscheiding was afgestudeerd in Gent. Ik begon er met de eerstelijnspraktijk, maar werd al snel ook chirurg voor de weke delen, en werd lid van Cat-Vets. Voor katten heb ik namelijk een beetje een zwak plekje. 

In 2008 behaalde ik het diploma Gedragstherapeut voor Katten en Konijnen, en elk jaar volg ik congressen in het buitenland over knaagdieren en konijnen. Ik doe natuurlijk elk jaar de “Konijnendagen” bij Dierenkliniek Sint-Jan.Petra Meurs

Ik ben in 2006 afgestudeerd, en direct parttime begonnen in Dierenkliniek Sint-Jan. Dit combineerde ik tot 2012 met een eigen praktijk in Boom, maar in 2013 ben ik volledig voor Sint-Jan gegaan. 

In de kliniek doe ik medische beeldvorming, in de Dierenartsenpraktijk aan het Sint-Jansplein gaat het vooral om eerstelijnswerk. 

Aangezien in de beeldvorming mijn bijzondere interesse uitgaat naar cardiologie, verdiep ik mij momenteel verder in thoracale radiografie, echocardiografie en ECG in de European School of Advanced Veterinary Studies.Nancy Louagie

Ik ben afgestudeerd in 1991. Na een jaar ervaring opdoen in een paar andere praktijken, ben ik in 1993 mee begonnen in Dierenkliniek Sint-Jan in Brasschaat. Ik heb hier altijd veel chirurgie gedaan. Voor orthopedische chirurgie heb ik 20 jaar geleden verschillende extra opleidingen gevolgd, en met die basis heb ik veel ervaring kunnen opbouwen. 

Ik  heb ook veel belangstelling voor oftalmologie. Mijn 3-jarige opleiding Oftalmologie aan de  Universiteit van  Utrecht heb ik afgerond in 2014.Frederic Cuijnen

Ik studeerde af in 2002 aan de Universiteit van Gent met grote onderscheiding. Nadat ik een jaar ervaring opdeed in grote groepspraktijken, werk ik  sinds 2003 in Dierenkliniek Sint-Jan. Naast de algemene eerstelijns diergeneeskunde ben ik geïnteresseerd in alle facetten van de (tweedelijns) diergeneeskunde. 

Ik heb daarenboven een bijzondere interesse in de orthopedie en chirurgie, meer specifiek orthopedische chirurgie.Jenske Rodenburg

Ik studeerde in 2012 met onderscheiding af aan de Universiteit van Gent en begon er meteen als assistent met het begeleiden van de practica Anatomie, en later Pathologie. 

Sinds 2013 ben ik ook aan de slag bij Dierenkliniek Sint-Jan, waar ik met heel veel plezier en voldoening de algemene eerstelijns diergeneeskunde doe.Nora Van Elst

In 2010 studeerde ik af aan de Universiteit van Gent. Meteen na mijn studies startte ik met een rotating internship in een dierenkliniek in het Antwerpse. Hier kon ik me gedurende een jaar intensief toeleggen op spoedeisende hulp en me verder verdiepen in eerste, tweede en derdelijns diergeneeskunde. 

Na een korte vervanging kon ik in 2011 aan de slag bij Dierenkliniek Sint Jan. Naast de algemene diergeneeskunde heb ik een uitgesproken interesse in dermatologie en verdiep ik me met veel overgave in de inwendige geneeskunde. Mijn vaardigheden in microscopische onderzoeken komen in deze interessegebieden goed van pas.


Dieter Masschelein

Ik ben in Gent afgestudeerd in 2012. Tijdens mijn studies liep ik al mee met dierenartsen, en deed ik stages om ervaring op te doen. In 2013 nam ik, na een intensieve stage bij Dierenkliniek Sint-Jan, een praktijk over in Boom. De samenwerking met het team van Sint-Jan verloopt zo vlot, en de cliënten accepteren me zo goed, dat ik hier nog steeds maandagavond een raadpleging doe.  Regelmatig vervang ik een collega en neem ik een weekendwacht voor mijn rekening.


Anne Peeters

Anne Peeters is onze senior receptioniste. Van in 1993 het anker van de balie, kent ze het reilen en zeilen van de kliniek door en door, en is ze de spil van de administratie. 

Annemie Voets

Annemie Voets werkt bij ons sinds 1999. Ze behaalde haar diploma Dierenartsassistentie bij de LOI Hogeschool in Nederland. Ze blinkt uit als operatieassistente, maar kan overal inspringen waar het nodig is, door haar jarenlange ervaring bij Dierenkliniek Sint Jan.  


Heleen Vermeylen

Heleen Vermeylen behaalde een licentiaat in de Kinesitherapie met specialisatie Dierfysiotherapie. Ze werkt sinds 2006 in Dierenkliniek St.-Jan en heeft dus al heel wat ervaring als dierenartsassistente in de heelkunde- en radiologie afdeling. 

Ze is ook een goede receptioniste, verzorgt de bestellingen voor het geneesmiddeldepot en assisteert nauwgezet bij de boekhouding. Een gewaardeerde duizendpoot dus.


Ann Van Bever

Ann Van Bever heeft een bachelorsdiploma Agro- en Biotechnologie behaald aan de Thomas More Hogeschool in Geel, in de afstudeerrichting Dierenzorg. Deze opleiding heeft een Europese accreditatie. 

Ze heeft een bijkomende opleiding in hondengedrag en spreekt met kennis van zaken over opvoeding tijdens de puppy-party’s. Karen De Vos

Karen De Vos is sinds 2015 receptioniste bij Dierenkliniek St.-Jan. Ze haalde een diploma Hondentrimmer bij Syntra en heeft een mobiel salon.


Kimberley Weyns

Kimberley Weyns behaalde haar bachelor Agro- en Biotechnologie in de richting Dierenzorg aan de KAHO St.-Lieven in St.-Niklaas. Ze begon in de zomer van 2015 bij Dierenkliniek St.-Jan als receptioniste en dierenartsassistente.


Contact

V.Z.W  SINT-JAN
Maatschappelijke zetel:
St.-Jansplein 63  
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer:   0430.290.119

DAP Sint – Jan
gezelschapsdieren
Sint-Jansplein 63
2060 Antwerpen

03 233 23 33
st.jan.antwerpen@gmail.com

DIERENKLINIEK Sint – Jan
gezelschapsdieren
Kapelsesteenweg 246
2930 Brasschaat

03 664 74 25
info@sintjan.be

Diergeneeskundig team:

DVM. Bleyen           (N3595)
DVM. Cuijnen         (N3823)   
Dr. De Blick              (N1884)
Dr. Heirman             (N1659)
Dr. Lebrun                (N1829)
Dr. Louagie               (N2673)
DVM. Masschelein (N5123)
DVM. Meurs            (N4284)   
DVM. Rodenburg    (N5182)
DVM. Van Elst          (N4831)
De beroepstitel van al deze dierenartsen is toegekend in België.

Alle dierenartsen zijn aangesloten bij Orde der Dierenartsen.
Nederlandse Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen
Salisburylaan 54, 9820 Merelbeke

Vergunning voor het gebruik van röntgenapparatuur voor diagnostische doeleinden:
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel


Geneesmiddelendepot geregistreerd bij:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie – Afdelingshoofd Aflevering
Eurostation II, Victor Hortaplein40/40, 1060 Brussel

Beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij:
Verzekeringskantoor Van Dessel
Gareelmakersstraat 39, 2200 HerentalsBereikbaarheid

Op 14 maart 2016 start de heraanleg van de Kapelsesteenweg ter hoogte van het St.-Michiels college en De Witte Merel. Dit zal de veiligheid verbeteren van de vele kinderen die de weg dagelijks gebruiken om naar school te gaan. Er zijn geen werken ter hoogte van Dierenkliniek Sint-Jan en de kliniek blijft altijd gemakkelijk bereikbaar. De werken zullen duren tot eind augustus 2016.

De rijrichting naar Antwerpen blijft steeds beschikbaar voor alle verkeer.

Het doorgaand en plaatselijk verkeer in de richting van Kapellen volgt een omleiding via de Bredabaan / Voshollei / Donksesteenweg.
Meer informatie over de werken vindt u hier.

De kliniek in Brasschaat heeft een parking voor klanten.  Buslijn 650 stopt  vlak voor de deur (halte Louislei).  

De dierenartsenpraktijk in Antwerpen heeft een ondergrondse parking voor de deur. Vanaf 25€ krijgt u een gratis parkeerticket.


Hoe betalen?

Behandelingen en meegegeven medicijnen worden meteen afgerekend. Het is niet mogelijk de rekening te laten nasturen. U kunt contant betalen of via Bancontact, niet via Visa.


Receptie

Bij het binnenkomen meldt u zich bij de balie, met het vaccinatieboekje of paspoort van uw dier.

U kan bij de receptioniste terecht voor:

Afhalen van voorgeschreven medicatie 

Aanschaf van voeding en verzorgingsproducten 

Het wegen van uw huisdier

Afspraak boeken

in de praktijk in Antwerpen van 9u00 - 11u30 en 14u00 - 19u00

in de dierenkliniek in Brasschaat doorlopend van 9u00 -19u00Huisbezoek?

We doen geen huisbezoeken. Op verzoek kunnen we u een collega aanraden. Afhalen voedingen medicatie

Afhalen van voeding, medicatie en verzorgingsmiddelen enkel op werkdagen aan de balie:

in de praktijk in Antwerpen van 9u00 - 11.30 en 14.00 - 19u00

in de dierenkliniek in Brasschaat doorlopend van 9u00 -19u00

Medicatie kan enkel afgehaald worden als uw dier door ons onderzocht werd. 

Wij hebben een breed gamma aan diëten (Hill’s, Eukanuba, Specific) voor de behandeling van honden en katten, konijnen en knaagdieren.  

Alle soorten zijn in voorraad, maar zeer grote verpakkingen van minder courante diëten bestelt u best vooraf.

Vanaf heden kan u ook makkelijk voeding bestellen via de app, ga naar hoofdpagina - winkel.Buiten de openingsuren

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden kan u na telefonische afspraak dag en nacht terecht. Als u 03 664 74 25 belt, krijgt u een bericht met het GSM nummer van onze dierenarts.


Afspraak of vrije raadpleging

Tijdens onze raadplegingsuren wordt u zonder afspraak geholpen. 

Om lange wachttijden te vermijden adviseren wij om een afspraak te maken. U betaalt hiervoor geen toeslag. 

Voor dringende afspraken wordt wel een supplement aangerekend, evenals voor afspraken buiten de openingsuren. 
Receptie

Mogen wij u vragen het vaccinatieboekje van uw dier mee te brengen, en u bij het binnenkomen aan te melden aan de balie.

Afhalen van voeding, medicatie en verzorgingsmiddelen, afspraken maken:

in de praktijk in Antwerpen van 9u00 - 11.30 en 14.00 - 19u00

in de dierenkliniek in Brasschaat doorlopend van 9u00 -19u00


Wachtkamer


Consultatie


Hospitalisatie

De hospitalisatieafdeling heeft drie afdelingen, vlak bij de tuin, met aangepaste individuele accommodatie. In de regel wordt bezoek niet toegelaten. Soms kan het wel,  na overleg met de behandelende dierenarts.

Er is een intensive care kooi voor kritieke of heel jonge patiënten, waarin zuurstoftoediening en nauwkeurige warmteregeling mogelijk is. 

Drie maal daags doet een dierenarts de ronde.  

De dierenartsassistente zorgt ervoor dat uw dier bij ons een comfortabel verblijf heeft.  Erg zieke patiënten houdt ze extra goed in het oog. Bij problemen roept ze onmiddellijk de dierenarts erbij. 

Wij houden uw dier zo kort mogelijk bij ons.  Zodra het thuis veilig verder kan herstellen, mag het terug naar zijn vertrouwde omgeving. Elke dag mag u bellen op een afgesproken moment om de laatste stand van zaken te bespreken met de dierenarts.Heelkunde

Het operatiekwartier ligt achteraan in de kliniek en is niet toegankelijk voor het publiek. Alle geplande ingrepen worden in de voormiddag uitgevoerd.  

Een niet-steriele behandelingskamer, die ook gebruikt wordt voor het voorbereiden van de operatiepatiënten, ligt centraal in de afdeling. De hospitalisatiepatiënten die een dagelijkse behandeling nodig hebben, worden hier ook verzorgd.

Naast de voorbereidingsruimte liggen twee operatiekamers.  Beide zijn uitgerust met apparatuur voor gasanesthesie en narcosebewaking.  


Tandheelkunde

Er is een apart kabinet voorzien voor tandheelkunde.  De dieren gaan na hun behandeling uitslapen in de hospitalisatieafdeling. Beeldvorming

In de centraal gelegen radiologiekamer  is er digitale radiografie, echografie en echocardiografie. Endoscopie en artroscopie gebeuren in de operatieafdeling. Labo

De meest courante bloedonderzoeken gebeuren in huis, net als dermatologisch microscopisch onderzoek, en eerstelijns cytopathologisch onderzoek.


Inwendige ziekten en longziekten

Dikwijls zal bloedonderzoek en urine en ontlasting onderzoek nodig zijn.  Mogelijk volgt hierna een dag opname voor beeldvorming van de borstkas of buik, of om opeenvolgende bloednamen of urinestaalnamen te doen i n het kader van de diagnose.  Soms is regelmatige bloeddrukmeting nodig.

Sommige dieren zijn zo ziek dat ze even in het hospitaal moeten blijven om op krachten te komen. 

Voor chronische aandoeningen ( o.a. suikerziekte, ziekten van de schildklier of nieren) wordt een lange termijn behandeling op punt gesteld. 


Cardiologie

Aanvullende onderzoeken van het hart kunnen bestaan uit radiografie van de borstkas, echocardiografie  en/of elektrocardiografie (ECG).Dermatologie

Een huidaandoening, en zeker eentje die al lang aansleept, is niet altijd te genezen na een eerste behandeling. 

Een grondig onderzoek in verschillende stappen is dan nodig om de oorzaak te vinden, en een goede therapie op punt te stellen. Hiervoor kan soms een halve dag opname nodig zijn.

We voeren microscopisch onderzoek uit, en nemen culturen en/of biopten. Met bloedtesten en testdiëten kunnen we allergieën opsporen.Oogziekten

Onze dierenarts met speciale belangstelling voor oftalmologie onderzoekt de diepere oogstructuren, meet  oogdruk en traanproductie, en voert ook alle oogchirurgie uit. 

Orthopedie

Orthopedische problemen komen vaak sluipend voor, bij honden én bij katten. Een radiografie is dikwijls nodig voor de diagnose of de vooruitzichten.  

De therapie gaat van behandeling met medicijnen tot chirurgie en fysiotherapie

In onze kliniek is het mogelijk een kijkoperatie of artroscopie uit te voeren in het gewricht, zonder dit te openen.Neurologie

Een neurologisch onderzoek wordt zonder kalmering of narcose uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek kan de dierenarts de problemen in het zenuwstelsel lokaliseren. 

Daarna wordt verder gezocht naar de oorzaak d.m.v. radiografie, bloedonderzoek en soms afname van  ruggenmergvocht.  Als het nodig is, verwijzen wij in overleg door voor een CT- scan of MRI of EMG in een gespecialiseerd centrum.Gedragsproblemen

Gedragsconsulten gebeuren enkel na afspraak.   

Bij een bijtincident is het belangrijk de ernst van het incident en het risico op hervallen te laten inschatten door de dierenarts. 

Voor katten en konijnen hebben we een dierenarts met het diploma van gedragstherapeut.
Anesthesie

Sommige dieren hebben naast het klinische onderzoek van hart en longen een extra check-up nodig: een radiografie van de borst, en een bloedonderzoek. 

Wij gebruiken verschillende verdovingstechnieken, aangepast aan de patiënt. 

Vooraf wordt steeds een snel werkende pijnstiller toegediend en indien nodig een licht kalmeer middel. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdoving, en een rustig ontwaken. Achteraf voelt uw dier zich sneller beter. 

De meeste operaties gebeuren onder gas anesthesie.  Indien nodig kan een machine de ademhaling overnemen. De verdoving wordt bewaakt met apparatuur voor de meting van hartslag, ademhaling, en zuurstofverzadiging van het bloed.Abdominale chirurgie of buikchirurgie

Buikchirurgie is heel divers: van een eenvoudige sterilisatie tot het wegnemen van aangetaste organen bij kanker.

Maagtorsie is één van de meest dringende redenen om onmiddellijk buikchirurgie uit te voeren. Enkel dan maken deze doodzieke patiënten een kans om het te overleven. De chirurg maakt dan ook de maag aan de buikwand vast, zodat er niet opnieuw een kanteling kan optreden. 

Regelmatig verwijderen we opgegeten vreemde voorwerpen uit maag of darm, of grote hoeveelheden urinestenen uit de blaas. 

Een kijkoperatie kan nodig zijn voor de diagnose van aanslepende problemen. Tot de diagnostische ingrepen behoren o.a. de darm- en lever biopten.Uitwendige chirurgie

Het gaat hier vooral om tumoren (bij de aars, van huid en melkklieren) en verwondingen. Toch worden bij huisdieren soms wel degelijk huidplooien gecorrigeerd tussen neus en ogen, niet om esthetische redenen, maar omwille van medische problemen. Neus-keel-oor chirurgie

Dit is een gebied waarin de laatste jaren het accent verschoven is van de oor chirurgie naar de neus- en keelchirurgie. 

Regelmatig moeten bij kortsnuitige honden de bovenste luchtwegen gecorrigeerd worden om ademhalingsproblemen te verminderen. Dit kan uitgevoerd worden op een veilige manier, dankzij de nieuwe anesthesietechnieken en –bewaking.Botchirurgie en gewrichtschirurgie

Inwendige fixatie is bij dieren de zekerste manier om breuken te laten helen. Er zijn veel verschillende soorten technieken, een plaat of pin zijn het bekendst. 

Bij de behandeling van knieproblemen is een goede stabilisatie van het gewricht van essentieel belang.  Een afgescheurde voorste kruisband  is een veel voorkomende kwetsuur. Sommige aangeboren afwijkingen aan de knie bij kleine hondjes worden geopereerd om problemen op lange termijn te voorkomen.Artroscopie

Artroscopie betekent letterlijk: kijken in het gewricht. Langs zeer kleine openingen door de huid kijkt de chirurg met een fijn buisje via een camera tot in het gewricht en voert met lange heel dunne instrumenten de ingreep uit. Aangezien deze methode minder ingrijpend is dan het openen van het gewricht, gaat het herstel sneller. Er kunnen zo indien nodig twee gewrichten tegelijk behandeld worden. Oogchirurgie

Niet alleen het oog zelf kan het probleem zijn, maar ook de omliggende structuren. Een veel voorkomende behandeling is die van “cherry eye” (aandoening van het derde ooglid. De chirurg corrigeert ook omkrullende oogleden of doet permanente epilatie van naar binnen gerichte wimpers die het hoornvlies beschadigen. 

Af en toe moet een zeer zwaar beschadigd of veretterd oog worden weggenomen. Het spoelen van traankanalen is een eenvoudige niet-chirurgische ingreep.Neem contact met ons op

 Brasschaat Dierenkliniek St.-Jan photo

Dierenkliniek St.-Jan Brasschaat

 St.-Jan Antwerpen DAP photo

DAP St.-Jan Antwerpen

Kapelsesteenweg 246

2930 Brasschaat

Download gratis onze handige app

Onze code : SINTJAN

Télécharger notre application iOs Télécharger notre application Android
 Brasschaat Dierenkliniek St.-Jan photo

Dierenkliniek St.-Jan
Brasschaat

 St.-Jan Antwerpen DAP photo

DAP
St.-Jan Antwerpen

Consultatieuren van Dierenkliniek St.-Jan Brasschaat

Op afspraak

 • maandag 8h00 - 8h00
 • dinsdag 8h00 - 8h00
 • woensdag 8h00 - 8h00
 • donderdag 8h00 - 8h00
 • vrijdag 8h00 - 8h00

Buiten de raadplegingsuren kunt u altijd een afspraak maken.

Vrije raadpleging

 • maandag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00
 • dinsdag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00
 • woensdag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00
 • donderdag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00
 • vrijdag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00

Onze receptie is elke werkdag open van 9u tot 19u om producten af te halen.

Consultatieuren van DAP St.-Jan Antwerpen

Op afspraak

 • maandag 9h00 - 19h00
 • dinsdag 9h00 - 19h00
 • woensdag 9h00 - 19h00
 • donderdag 9h00 - 19h00
 • vrijdag 9h00 - 19h00

Vrije raadpleging

 • maandag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00
 • dinsdag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00
 • woensdag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00
 • donderdag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00
 • vrijdag 10h00 - 11h00 14h00 - 15h00 18h00 - 19h00

Onze receptie is elke werkdag van 9u - 11u30 en van 14u - 19u open om producten af te halen.

Noodnummer(s)

Dr. Lastname Firstname photo

Dierenkliniek St.-Jan / Dierenartsenpraktijk St.-Jan

In geval van nood

Artikels

Bekijk alle artikels Section photo

Over gezondheid

Section photo

Over baasje

Section photo

Ontdekken

Section photo

Mijn APP